Zásady ochrany soukromí (Privacy Policy)

Společnost THERMOTECHNIKA BOHEMIA s.r.o. IČO: 46 96 98 29, se sídlem Komenského 951, 664 53 Újezd u Brna („Správce“ nebo „naše Společnost“ nebo „my“), provozovatel webové stránky a internetového obchodu www.pascucci.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „osobní údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou, a proto osobním údajům a jejich ochraně věnujeme náležitou pozornost. V těchto zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

Tyto Zásady se vztahují:

 • na naše zákazníky;
 • zaměstnance, kteří pracují pro naše zákazníky;
 • návštěvníky webových stránek;
 • distributory;
 • naše dodavatele (a potenciální dodavatele);
 • zaměstnance těchto dodavatelů a
 • smluvní partnery.

Tyto Zásady popisují:

 • osobní údaje, které Vás identifikují a které shromažďujeme;
 • způsob používání těchto osobních údajů;
 • právní východiska, na jejichž základě zpracováváme tyto osobní údaje;
 • s kým tyto osobní údaje sdílíme, a
 • jak tyto osobní údaje uchováváme.

Pokud chcete získat další informace o právech souvisejících s ochranou osobních údajů, nebo chcete některé z nich uplatnit, kontaktujte nás kdykoli e-mailem na adrese osobniudaje@tcbohemia.com.

Tím, že navštívíte nebo procházíte naše webové stránky, kontaktujete nás prostřednictvím sociálních médií nebo pro nás pracujete, nabízíte nám zboží nebo služby, používáte některé z našich produktů nebo služeb, které Vám poskytujeme, nebo nám své osobní údaje poskytujete jinak, potvrzujete, že jste si přečetli úplné znění těchto Zásad.

1. Zpracování Vašich osobních údajů

Některé osobní údaje můžeme získat přímo od Vás. Některé osobní údaje však můžeme získat od třetích stran, například Vašeho zaměstnavatele nebo pracovní agentury, prodejců, jejichž jste zákazníkem, mediálních agentur, společností provozujících průzkum trhu, našich dodavatelů, společností skupiny TC Group, veřejných webových stránek, agentur (včetně rezervačních agentur) a veřejných orgánů (včetně celních úřadů), které jsou v těchto Zásadách společně označovány jako „externí zdroje“.

 1. Osobní údaje, které nám dáte (nebo které obdržíme z externích zdrojů):

  Vy nebo Váš zaměstnavatel nebo pracovní agentura nám můžete předávat osobní údaje o sobě vyplněním objednávkových formulářů, vytvořením účtu u naší Společnosti, nebo když nás kontaktujete telefonicky, e-mailem nebo jinými prostředky. To zahrnuje například případy, kdy nám Váš zaměstnavatel poskytne Vaše osobní údaje, aby mohl využívat naše služby. Vy nebo externí zdroje nám také můžete dávat osobní údaje o své osobě, když nám Vy nebo externí zdroj nabízíte nebo poskytujete služby.

  Může se jednat o:
  1. Údaje o Vaší osobě:
   • jméno, příjmení;
   • název Vaší pozice;
   • název společnosti;
   • e-mailovou adresu;
   • Vaše telefonní číslo;
   • informace o účtu;
   • adresu Vaší společnosti;
   • údaje uvedené v korespondenci;
   • aktualizace údajů, které nám byly poskytnuty, a
   • pokud navštěvujete naše pracoviště (včetně poboček) - záznamy z průmyslových kamer
  2. Údaje o návštěvnících našich webových stránek a případně uživatelích našich aplikací:
   • Vaše IP adresa (pokud navštívíte naše webové stránky);
   • Vaše uživatelské jméno;
   • Vaše chování na našich webových stránkách (například stránky, na které jste klikli) nebo případně v našich aplikacích;
   • podrobnosti a historii Vašich objednávek, a
   • pokud jste poskytovatelem služeb, abychom mohli monitorovat efektivitu a hospodárnost služeb, které nám poskytujete.
  3. Údaje o zboží nebo službách, které Vám poskytujeme:
   • údaje potřebné k poskytování zboží nebo služeb pro Vás (včetně údajů z formulářů k otevření účtu, podrobností o objednávce, historie objednávek, údajů pro platby, doručovací adresy, požadavků a omezení spojených s doručením, obchodních referencí a daňových informací apod.);
   • jméno, které jste uvedli pro personalizované produkty;
   • údaje pro zákaznické služby, a
   • údaje pro řízení vztahů se zákazníky a marketing.
  4. Údaje o službách a produktech, které získáváme od Vás nebo Vašeho zaměstnavatele (včetně například: restaurací, pivovarů, barů, velko – a maloobchodníků, mediálních kontaktů, dopravců, skladů, poskytovatelů zařízení a služeb pro technickou podporu, techniků a dalších smluvních partnerů):
   • Vaše webová stránka;
   • životopisy, nabídky a údaje z výběrových řízení;
   • pracovní kontaktní informace (telefonní číslo, poštovní adresa, e-mailová adresa);
   • adresa, číslo dokladu totožnosti;
   • kontaktní informace pro naléhavé situace;
   • informace o nehodách na pracovišti nebo zdravotní a lékařské záznamy (relevantní pro Váš pracovní poměr u nás);
   • pracovní doba (přesčasy a směny, odpracované hodiny a standardní pracovní doba oddělení);
   • podrobnosti o mzdě, proplacených výdajích a bankovních účtech;
   • údaje z testování na drogy a alkohol a zdravotních prohlídek;
   • informace ze soudních řízení a šetření.
  5. Pokud k navázání kontaktu s námi nebo zjištění informací o našich produktech nebo službách použijete sociální média, údaje z vašeho profilu (včetně Vašich preferencí a komunikace s námi na dané sociální síti) a údaje, které zveřejňujete na nástěnkách, které souvisí s naším podnikáním.
  6. Pokud navštívíte naše akce, fotografie a videozáznamy z akce (o tom Vás budeme také informovat v průběhu akce).

   Některé osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, nebo které nám Vy nebo třetí strany poskytnete (včetně údajů o Vašem zaměstnavateli nebo pracovní agentuře), mohou být považovány za zvláštní kategorie údajů. Zvláštní kategorie údajů zahrnují údaje o Vašem fyzickém a duševním zdraví.
   Upozorňujeme, že některé typy osobních údajů potřebujeme shromažďovat, abychom Vám mohli poskytovat služby, nebo abyste Vy nebo externí zdroje mohli poskytovat služby nám. Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebo pokud nás požádáte o jejich odstranění, možná už nadále nebudete mít přístup k našemu zboží a službám nebo nám nebudete moci poskytovat zboží a služby.
 2. Vždy, když navštívíte naše webové stránky, můžeme automaticky shromažďovat kterékoli z následujících údajů:
  • technické údaje, včetně IP adresy, název domény a země, které posílají požadavek na data, požadované soubory, typ a verze prohlížeče, typy a verze doplňků prohlížeče, operační systém a platforma;
  • údaje o Vaší návštěvě, včetně adres URL stránek, které vedou na naši webovou stránku, přes naši webovou stránku nebo z naši webové stránky (včetně data a času), času a délky návštěv určitých stránek, údajů o interakci se stránkou (například procházení, kliknutí a umístění ukazatele myši), způsobů opuštění stránky, údajů o provozu, údajů o umístění, blogů a dalších komunikačních údajů a údajů poskytnutých při požadování dalších služeb nebo stahování.
 3. Pokud nás kontaktujete na sociálních médiích, budeme shromažďovat určité údaje o Vaší osobě ze stránek sociálních médií a prostřednictvím Vaší interakce s námi nebo informacemi o našich produktech a službách.
 4. Pokud jste novinář, nebo pracujete pro instituci/sdružení v našem oboru, můžeme o Vaší osobě shromažďovat údaje z veřejných zdrojů.
 5. Pokud jste zákazník nebo dodavatel (nebo potenciální zákazník nebo dodavatel), nebo pro některého z nich pracujete (včetně role konzultanta), můžeme o Vaší osobě získávat údaje z webových stránek Vaší společnosti.
 6. Pokud pro nás pracujete nebo jste návštěvníkem některého z našich pracovišť (včetně poboček), můžeme o Vaší osobě získávat údaje také z průmyslových kamer.

2. Používání osobních údajů

Naše Společnost (nebo externí zdroje jednající naším jménem) zpracovává osobní údaje uvedené výše z následujících důvodů:

 1. Pokud navštívíte naše webové stránky, nebo pokud jste spotřebitel a používáte některou z našich aplikací:
  1. abychom Vám umožnili získat přístup a používat naše webové stránky nebo případně aplikaci;
  2. abychom zpracovali Vaše objednávky na naše zboží nebo služby;
  3. abychom Vám poskytli informace a služby, které od nás požadujete;
  4. k poskytování technické podpory;
  5. k zajištění bezpečnosti našich služeb, našich webových stránek, případně naší aplikace;
  6. k uchování informací o Vašich preferencích a abychom mohli přizpůsobit naše webové stránky (případně aplikaci) Vašim individuálním zájmům;
  7. abychom Vás poznali, když se na naše webové stránky vrátíte;
  8. abychom Vám umožnili účast v našich soutěžích a propagačních akcích;
  9. ke zlepšování a údržbě našich webových stránek (případně aplikace) a k přípravě zpráv nebo sestavování statistik kvůli zlepšování našeho zboží a služeb. Tyto informace budou v přiměřeně možné míře anonymizované a Vaši osobu nebude možné ze shromážděných údajů identifikovat.
 2. Pokud od Vás získáváme zboží a/nebo služby:
  1. abychom od Vás mohli přijímat služby a spravovat je;
  2. k řízení a vedení záznamů o zdravotním stavu a bezpečnosti;
  3. k hodnocení Vaší pracovní způsobilosti;
  4. abychom ověřili informace z Vašeho životopisu a reference, abychom posoudili, zda jste Vy nebo Váš zaměstnavatel vhodnými kandidáty na práci pro naši Společnost.
 3. Pokud Vám poskytujeme zboží a/nebo služby:
  1. abychom Vám nebo Vašemu zaměstnavateli poskytli příslušné zboží nebo služby (včetně řádného potvrzování a zpracování objednávky, pro správu Vašeho účtu u naší Společnosti, daní a výdajů, pro účely fakturace a vymáhání dluhů apod.);
  2. abychom řešili dotazy nebo problémy v souvislosti s naším zbožím nebo našimi službami, včetně veškerých otázek, které můžete mít o způsobu, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje, nebo požadavky na poskytování kopií zpracovávaných osobních údajů. V případě, že s Vámi nemáme uzavřenou smlouvu, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro ty účely, které jsou v našem legitimním zájmu v rámci poskytování služeb zákazníkům;
  3. abychom Vám mohli zasílat určitá sdělení (včetně e-mailů nebo poštovních zásilek) o našem zboží a službách, jako jsou oznámení a administrativní zprávy (například o změnách našich podmínek apod.);
  4. abychom Vám umožnili účast na našich akcích nebo v soutěžích a mohli Vám zasílat fotografie Vaší osoby, které s Vaším svolením pořídíme;
  5. k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti a kontroly kvality;
  6. k provádění statistických analýz a průzkumu trhu, a
  7. pokud jste nám k tomu poskytli souhlas, nebo v jiných případech, pokud je to v našem legitimním zájmu, pro účely rozvoje podniku a marketingové účely, abychom Vám mohli předávat (včetně e-mailů a poštovních zásilek) informace o našich produktech a službách, které jste požadovali, nebo o kterých se domníváme, že by Vás mohly zajímat (včetně zpravodajů), ale pouze pokud jste nám k tomu dali souhlas.
 4. Pro účely interního firemního výkaznictví, obchodní administrativy, k zajištění adekvátního pojistného krytí pro naši Společnost, k zajištění bezpečnosti našich zařízení, pro účely výzkumu a vývoje, a k identifikaci a realizaci možností zvýšení efektivity naší Společnosti.
 5. Abychom dodrželi veškeré postupy, zákony a předpisy, které se na nás vztahují – což může zahrnovat případy, kdy je podle našeho uvážení dodržení těchto předpisů v našem legitimním zájmu nebo v legitimním zájmu jiných osob, a případy, kdy to vyžaduje zákon.
 6. Abychom zřídili, vykonávali nebo hájili svá zákonná práva – což může zahrnovat případy, kdy je to podle našeho uvážení v našem legitimním zájmu nebo v legitimním zájmu jiných osob, a případy, kdy to vyžaduje zákon.
 7. Pokud navštívíte některé z našich pracovišť (včetně poboček) pro účely monitorování průmyslovými kamerami a k zajištění bezpečnosti našich pracovníků a návštěvníků a našeho a jejich majetku.
 8. Pokud nás kontaktujete na sociálních médiích k monitorování Vaší interakce s námi, a pokud je to v našem legitimním zájmu také pro účely průzkumu trhu a k plánování budoucích marketingových kampaní.
 9. Pokud použijeme Vaši fotografii nebo videozáznam z akce k rozšiřování informací o akci mezi širší publikum a pro účely interních prezentací, a pokud je to v našem legitimním zájmu také pro rozvoj podnikání a marketingové účely, nebo tehdy, když k tomu máme Váš souhlas.
 10. Pokud jste novinář, a pokud je to v našem legitimním zájmu, k tomu, abychom Vás kontaktovali s výzvou, abyste o našich produktech a službách napsali novinový článek, abychom Vás zvali na akce, zasílali Vám propagační materiály a předávali Vám tiskové zprávy.

3. Právní tituly (důvod) používání Vašich osobních údajů

 1. Právní titul (důvod) zpracování Vašich osobních údajů, které je popsáno v těchto Zásadách je následující:
  1. zpracování Vašich osobních údajů naší Společností je nutné k plnění našich závazků vyplývajících z jakékoli smlouvy s Vámi (například i k vyřízení objednávky, k dodržení podmínek používání našich webových stránek nebo aplikace, které jste přijali tím, že jste navštívili tyto stránky nebo si stáhli naši aplikaci, a/nebo abychom dodrželi naši smlouvu o poskytování služeb, nebo abychom mohli získávat služby od Vás nebo Vašeho zaměstnavatele apod.), nebo
  2. zpracování Vašich osobních údajů naší Společností je nezbytné k dodržení našich zákonných povinností, (např. poskytování údajů finančnímu úřadu); nebo
  3. zpracování Vašich osobních údajů naší Společností je nutné pro naše legitimní zájmy nebo legitimní zájmy jiných osoby (například k zajištění bezpečnosti našich webových stránek nebo mobilní aplikace). Dle našeho názoru jsou našimi legitimními zájmy:
   • provozování, rozšiřování a rozvíjení našeho podnikání;
   • provozování našich webových stránek, případně mobilních aplikací;
   • vybírání kvalifikovaných dodavatele s potřebnými schopnostmi a zkušenostmi;
   • zajištění bezpečného pracovního prostředí pro naše pracovníky a návštěvníky;
   • marketing, průzkum trhu a rozvoj podnikání;
   • poskytování kvalitního zboží a služeb našim zákazníkům a znát zákazníky, kterým zboží a/nebo služby poskytujeme;
   • zadávání objednávek našim dodavatelům a sledování zajištění jejich plnění našimi dodavateli.
 2. Zvláštní kategorie Vašich osobních údajů smíme používat, pokud jste nám k tomu dali svůj souhlas (který můžete po udělení kdykoli odvolat, jak je uvedeno níže v těchto Zásadách).
 3. Je možné, že v budoucnosti bude i jiné použití Vašich osobních údajů podléhat udělení Vašeho souhlasu (který můžete po udělení kdykoli odvolat, jak je uvedeno níže v těchto Zásadách). Pokud je to tento případ, bude nutnost udělit souhlas uvedena v těchto Zásadách.
 4. Pokud se rozhodnete odvolat souhlas, který jste nám udělili k používání Vašich osobních údajů konkrétním způsobem, můžete tak učinit bezplatně a kdykoliv, prostřednictvím e-mailu na adrese: osobniudaje@tcbohemia.com. Pokud však svůj souhlas odvoláte, může to mít dopad na naši schopnost poskytovat Vám služby.

4. Využití souborů cookies

 1. Co jsou to soubory cookies? Cookies jsou malé soubory, které na pevný disk Vašeho počítače ukládá prohlížeč během návštěvy internetové stránky. Soubory cookies mají mnoho funkcí. Soubory cookies jsou užitečné, protože slouží k zajištění vyššího komfortu během používaní webových stránek.
  Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek. Dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).
  Cookie lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na:
  • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
  • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
  • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
  • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
  • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

  Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

  Účinný nástroj pro správu souborů cookies je k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

5. Sdělování osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje budeme sdílet s následujícími kategoriemi třetích stran:
  1. s našimi poskytovateli služeb a subdodavateli, včetně mimo jiné zpracovatelů plateb, dodavatelů technických služeb a podpory, pojistitelů, poskytovatelů logistických služeb a poskytovatelů cloudových služeb;
  2. s Vaším zaměstnavatelem nebo pracovní agenturou;
  3. s malo-, velkoobchodníky, jejichž jste zákazníkem;
  4. s veřejnými institucemi (včetně pracovníků celních úřadů);
  5. se smluvními závodními lékaři a zdravotníky provádějícími testování na drogy a alkohol (pokud se využívá);
  6. se společnostmi, které nám pomáhají s marketingem, reklamou a propagací,
  7. s poskytovateli analytických a vyhledávacích modulů, které nám pomáhají zlepšovat a optimalizovat náš web a naše aplikace.
  Možnost všech třetích stran, se kterými sdílíme Vaše osobní údaje, využívat tyto údaje pro jiné účely, než poskytování služeb naší společnosti je omezena (ze zákona nebo smluvně). Vždy zajistíme, aby třetí strany, se kterými Vaše osobní údaje sdílíme, dodržovaly povinnosti v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti, které jsou v souladu s těmito Zásadami a příslušnými zákony.
 2. Vaše osobní Vaše osobní údaje budeme také sdělovat třetím stranám:
  1. pokud je to v našem legitimním zájmu v rámci provozování, růstu a rozvoje našeho podnikání;
  2. pokud máme povinnost Vaše osobní údaje sdělit nebo sdílet, abychom dodrželi jakékoli zákonné povinnosti, zákonné požadavky představitelů státních nebo policejních orgánů a v rámci plnění zákonů jednotlivých států v oblasti bezpečnosti nebo výkonu práva nebo prevence nezákonné činnosti;
  3. abychom mohli vymáhat nebo uvést v platnost naše podmínky nebo jinou smlouvu, nebo reagovat na tvrzení, chránit svá práva nebo práva třetí strany, chránit bezpečnost osob nebo bránit nezákonným činnostem, nebo
  4. abychom mohli chránit práva, majetek nebo bezpečnost Společnosti, našich zaměstnanců, zákazníků nebo dalších osob. To může zahrnovat výměnu osobních údajů s jinými organizacemi pro účely ochrany před zpronevěrou a omezení úvěrového rizika.
 3. Můžeme také sdělovat a používat anonymizované, agregované zprávy a statistiky o uživatelích naší webové stránky a případných aplikací nebo našeho zboží a služeb a z interakcí s námi a našimi značkami na sociálních médiích pro účely tvorby interních zpráv nebo zpráv pro naši skupinu nebo jiné třetí strany a pro naše marketingové a propagační účely. Žádná z těchto anonymizovaných, agregovaných zpráv nebo statistik neumožní osobní identifikaci našich uživatelů.
 4. Pokud to není výslovně uvedeno výše, nikdy nebudeme Vaše osobní údaje sdílet, prodávat ani pronajímat žádné třetí straně, aniž bychom Vás o tom uvědomili a podle potřeby k tomu získali Váš souhlas. Pokud jste nám udělili souhlas k používání Vašich osobních údajů konkrétním způsobem, ale později změníte názor, měli byste nás kontaktovat a my tohoto využití zanecháme.

6. Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje nevedeme déle, než je nutné pro účely, kvůli kterým jsou osobní údaje zpracovávané. Doba, po kterou uchováváme osobní údaje, závisí na účelu, pro který je shromažďujeme a používáme, a/nebo vyplývá z dodržování příslušných zákonů a z potřeby vytvořit, uplatnit nebo hájit naše zákonná práva.

7. Vaše práva

 1. V souvislosti se svými osobními údaji máte určitá práva. Pokud chcete získat další informace o těchto právech, nebo chcete některé z nich uplatnit, kontaktujte nás kdykoli e-mailem na adrese: osobniudaje@tcbohemia.com.
 2. Máte právo požadovat abychom:
  1. poskytli přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás vedeme;
  2. aktualizovali jakékoli Vaše osobní údaje, které nejsou aktuální nebo správné;
  3. odstranili Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme;
  4. omezili způsob zpracování Vašich osobních údajů;
  5. zabránili zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
  6. poskytovali nebo neposkytovali Vaše osobní údaje externím poskytovatelům služeb;
  7. poskytli Vám kopii vašich osobních údajů, které o Vás vedeme; nebo
  8. zvážili odůvodněné námitky, které vznesete proti používání Vašich osobních údajů z naší strany.
 3. Všechny takové požadavky zvážíme a v přiměřené lhůtě na ně budeme reagovat (každopádně nejpozději v zákonem předepsané lhůtě). Upozorňujeme však, že určité osobní údaje mohou být za určitých okolností z těchto požadavků vyloučeny.
 4. Pokud taková výjimka nastane, sdělíme Vám to v reakci na Váš požadavek. Než budeme na Vaše požadavky reagovat, můžeme od Vás žádat, abyste nám poskytli informace nezbytné k potvrzení Vaší totožnosti.

8. Marketing

 1. Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat a používat pro marketingové účely v e-mailech, aplikacích, v telefonních hovorech a poštovních zásilkách.
 2. Můžeme Vám zasílat určitá marketingová sdělení (včetně elektronické marketingové komunikace pro stávající zákazníky), pokud je to v našem legitimním zájmu pro účely marketingu a rozvoje podnikání.
 3. Pro přímá marketingová sdělení však vždy získáme Váš souhlas, pokud je to od nás zákonem vyžadováno a pokud máme v úmyslu pro tyto marketingové účely Vaše osobní údaje sdělit třetí straně.
 4. Pokud si přejete, abychom Vám marketingová sdělení přestali zasílat, můžete nás kdykoli kontaktovat e-mailem na adrese: osobniudaje@tcbohemia.com.

9. Bezpečnost

 1. Naše společnost klade velkou pozornost na ochranu osobních údajů před ztrátou, zneužitím, zveřejněním, pozměňováním, neoprávněným přístupem, nedostupností a zničením a podniká veškerá přiměřená preventivní opatření k ochraně důvěrnosti osobních údajů, včetně vhodných organizačních a technických opatření. Organizační opatření zahrnují kontrolní mechanismy omezující fyzický přístup do našich prostor, školení zaměstnanců a uzamykání fyzických spisů v kartotékách. Technická opatření zahrnují používání hesel pro přístup do našich systémů a používání antivirového softwaru.
 2. Při poskytování osobních údajů mohou být Vaše osobní údaje přenášeny prostřednictvím internetu. Ačkoli vynakládáme maximální úsilí k tomu, abychom osobní údaje, které nám poskytujete, ochránili, přenos informací prostřednictvím internetu není úplně bezpečný. Proto berete na vědomí a přijímáte, že nemůžeme zaručit bezpečnost vašich osobních údajů, které jsou přenášeny na náš web, a že takový přenos probíhá na Vaše nebezpečí. Jakmile Vaše osobní údaje obdržíme, budeme používat přísné postupy a bezpečnostní prvky, abychom zabránili neoprávněnému přístup k těmto údajům.
 3. Pokud jsme Vám dali (nebo pokud jste si zvolili) heslo, které Vám umožňuje přístup k vašemu online účtu, odpovídáte za udržení tohoto hesla v tajnosti. Žádáme Vás, abyste heslo nikomu neprozrazovali.

10. Weby třetích stran

Náš web, případně mobilní aplikace a stránky na sociálních médiích mohou příležitostně obsahovat odkazy na weby provozované třetími stranami, včetně partnerských sítí a společností naší skupiny TC Group. Upozorňujeme, že tyto Zásady platí pouze pro osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našeho webu, případně aplikací a stránek na sociálních médiích, nebo které získáme z externích zdrojů, a že nemůžeme nést odpovědnost za osobní údaje o Vás, které jsou shromažďované a uchovávané třetími stranami. Weby třetích stran mají vlastní podmínky a směrnice o ochraně soukromí a Vy byste si je měli pečlivě přečíst, než na tyto weby odešlete jakékoli osobní údaje. Neschvalujeme ani jinak nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za obsah těchto webů nebo podmínky a směrnice těchto třetích stran.

11. Změny těchto Zásad

Naši Zásady můžeme příležitostně aktualizovat. Veškeré budoucí změny Zásad budou zveřejněny na této stránce a podle potřeby o nich budete informováni e-mailem. Pravidelně se na tuto stránku vracejte a kontrolujte, zda nedošlo k aktualizacím nebo změnám našich Zásad. Pokud budete nadále používat služby a náš web, nebo nám budete nabízet a/nebo poskytovat služby, potvrzujete tím, že jste si přečetli aktuální verzi našich Zásad a rozumíte jim.

12. Další otázky nebo podávání stížností

 1. Pokud budete mít jakékoli otázky nebo stížnosti ohledně shromažďování, používání nebo uchovávání Vašich osobních údajů z naší strany, nebo pokud si budete přát uplatnit jakékoli ze svých práv souvisejících s Vašimi osobními údaji, kontaktujte nás na adrese osobniudaje@tcbohemia.com. Každou stížnost nebo spor ohledně používání nebo zveřejnění Vašich osobních údajů prošetříme a pokusíme se je vyřešit.
 2. Můžete také podat stížnost u místního orgánu zabývajícího se ochranou údajů v zemi Evropské unie, ve které má naše společnost sídlo, nebo ve které zpracováváme osobní údaje, které se týkají nabízení zboží nebo služeb Vaší osobě v Evropské unii. Pokud si nebudete jisti, na který z orgánů ochrany osobních údajů se máte obrátit, kontaktuje nás na adrese osobniudaje@tcbohemia.com. Případně pokud se budete domnívat, že byla porušena vaše práva, můžete se dožadovat nápravy u místních soudů.

Postupy popsané v těchto Zásadách představují aktuální zásady ochrany soukromí k datu 25.5.2018.

V Újezdě u Brna, dne 25.5.2018

Podívejte se také na krátkou informaci o našich Zásadách zpracování osobních údajů fyzických osob v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů.